26/6/08

Intervenir amb immigrants


Intervención social con inmigrantes. Madrid: Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, 2007

Signatura: pendent catalogar

La immigració s'ha convertit avui en dia en un fenomen universal, on conflueixen una gran varietat de situacions personals, que donen lloc a categories molt diverses, com poden ser els turistes, gent de negocis, treballadors, refugiats, persones que necessiten d'asil, emigrants que arriben en pasteres, etc.

Aquest manual aborda les principals qüestions socials i jurídiques suscitades per aquest fenomen, i preten oferir als tècnics els coneixements i les eines necessàries per optimitzar la seva tasca d'orientació social i jurídica de l'immigrant. Així, l'obra facilita formació bàsica en matèria d'estrangeria que afavoreix l'atenció i la intervenció amb aquests col·lectius i fomenta una formació teòrica i pràctica dels professionals d'aquest àmbit.