3/7/08

Psicologia i psicopatologia forense

Zazzali, Julio R. Manual de psicopatología forense. Buenos Aires: Ediciones La Roca, 2007

Signatura: 34:159.9 Zaz

Amb la presentació d'aquesta obra, l'autor pretén resoldre, amb un llenguatge clar i accessible, problemes que diàriament es presenten a l'activitat pericial. El treball parteix de dos evidències clíniques: la certesa que les patologies mentals es poden agrupar en tres categories: neurosis, psicopaties i psicosis (les psicosis representarien les malalties mentals genuïnes, les psicopatologies, les varietats anormals de la personalitat, i les neurosis, les maneres anormals de reaccionar davant determinats conflictes humans). La segona evidència és que hi ha una discontinuitat o salt qualitatiu entre les manifestacions de les anormalitats psíquiques (neurosis i psicopaties) i les manifestacions de la malaltia mental (o psicosis).