30/9/08

La dinàmica de grups i el treball social amb grups


Fernández García, Tomás; López Peláez, Antonio. Trabajo social con grupos. Madrid: Alianza Editorial, 2006

Signatura: 360 Fer

L'obra analitza els següents temes: Persones, grups i xarxes, perspectives del treball social amb grups; El treball social com a disciplina científica; Ètica i valors del treball social amb grups; Els principis generals de la dinàmica de grups; La fase de disseny i inicial de la dinàmica de grups; La fase de transició, treball i correspondència en la dinàmica de grups; Models i àmbits del treball social amb grups; Orientacions pràctiques i bibliografia.