8/10/08

L'art terapèutic


Klein, Jean-Pierre. Arteterapia: una introducción. Barcelona: Octaedro, 2006

Signatura: 7:616.8 Kle

L'art teràpia és un acompanyament terapèutic de les persones amb dificultats (psicològiques, físiques o socials), mitjançant les seves produccions artístiques (obres plàstiques, sonores, teatrals, literàries, dançades, etc.) Aquest treball, que pren les vulnerabilitats del pacient com a material que li permet recrear-se a ell mateix, no consisteix simplement a curar mitjançant l'art. En efecte, l'art teràpia és menys un mitjà d'expressió que una veritable recerca durant la qual el terapeuta ajuda a la persona a realitzar un recorregut simbòlic. Les intervencions de l'art teràpia s'extenen al camp social, i permeten tractar especialment el problema de la violència contemporània.