6/11/08

El "burnout"


Bosqued, Marisa. Quemados: el síndrome del "burnout": qué es y cómo superarlo. Barcelona: Paidós, 2008

El burnout, o la síndrome del treballador cremat, és una malaltia laboral amb una incidència cada vegada més gran entre la població activa, sobretot en els sectors que exigeixen un tracte continu amb el públic, com la docència, la sanitat o la justícia. Es pot dir que algú està cremat o desgastat professionalment quan la seva feina no el motiva i li suposa un esforç quasi insuportable. El malalt pateix un esgotament mental, físic i emocional, que amb el temps afecta la seva vida personal i provoca una situació d'equilibri psicològic precari.

Aquesta obra, de caràcter eminenment pràctic i escrita amb un llenguatge accessible, conté qüestionaris per avaluar el grau de desgast professional, i un programa d'exercicis l'objectiu principal del qual és proporcionar al treballador les estratègies necessàries per poder abordar la seva feina de manera positiva.

Finalment, l'autora ofereix eines per a la prevenció i superació de la síndrome, i això fa d'aquest text una guia d'autoajuda essencial per a tots els professionals que corren el risc de patir-la en qualsevol dels seus graus.