19/11/08

La mediació a l'Administració de Justícia


Pérez Martell, Rosa. Mediación civil y mercantil en la Administración de Justicia. València: Tirant lo Blanch, 2008

Signatura: 304 Per

Els mitjans alternatius de resolució de conflictes, com ara la mediació, la conciliació i l'arbitratge, posen a disposició de les persones, una forma de resoldre els problemes molt satisfactòria, amb una despesa menor en temps i diners i amb procediments que s'adapten a les necessitats de les parts. La novetat d'aquest treball és que estudia com aquests mitjans alternatius s'ofereixen des de l'Administració de justícia (o d'una institució annexa o conectada a ella, de vegades sota la intervenció d'un tercer, sigui mediador o àrbitre) i d'acord amb un procediment especialment dissenyat per aquesta finalitat. És la pròpia Administració de Justícia la que proposa, la que suggereix, als qui s'adrecen als tribunals, als usuaris de la justícia, l'ús de la mediació, la conciliació i o l'arbitratge, per resoldre els seus conflictes. Aquest sistema neix i es desenvolupa als països anglosaxons i s'exten a països del nostre entorn i connecta amb el que disposa la nova Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació en qüestions civils i mercantils.