14/1/09

Noves tecnologies en educació social


Nuevas tecnologías en educación social. Madrid: McGraw Hill, 2008

Signatura: 37:681.3 Nue

Aquesta obra ofereix una visió panoràmica de la situació actual de les noves tecnologies aplicades als mètodes d'educació social. Tots els capítols han sigut elaborats per un professorat internacional, plural i en la primera línea de la investigació, docència i direcció de projectes innovadors per a la integració de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Adaptada als nous plantejaments sorgits del compromís de Bolonia i a una societat en permanent canvi i reflexió, aquesta obra proposa als estudiants d'educació social uns textos bàsics, sòlids, clars i útils sobre el camp de les noves tecnologies. Per això, s'aborden qüestions concretes i pràctiques i s'estructura l'obra al voltant dels següents continguts:

- Recursos didàctics
- Noves tecnologies
- Utilització en les seves aplicacions didàctiques
- Utilització en les seves aplicacions organitzatives
- Utilització en les seves aplicacions administratives
- Principals instruments informàtics
- Principals instruments audiovisuals