16/2/09

Nou llibre sobre mètodes d'investigació


de LARA GUIJARRO, ENRIQUETA; BALLESTEROS VELÁZQUEZ, BELÉN. Métodos de investigación en educación social. Madrid: UNED, 2007
Signatura: 001.8 Lar

Llibre que ofereix un marc general per formular propostes d'investigació des de diferents metodologies i per elaborar instruments de recollida d'informació i analitzar resultats.

Inclou: Nocions bàsiques sobre investigació i naturalesa de la investigació socioeducativa; El procés general d'investigació; Introducció als dissenys d'investigació; Investigació avaluativa; Investigació-acció; L'observació; La tècnica d'enquesta (I). El qüestionari; La tècnica d'enquesta (II). L'entrevista; Escales d'actitud; Tècnica grupal per a la recollida d'informació; L'anàlisi de contingut; Anàlisi descriptiva de les dades; Representacions gràfiques; Correlacions; Anàlisi de la fiabilitat dels instruments de mesura; Anàlisi de la validesa dels intruments de mesura.