25/2/09

Propietat horitzontal


DÍEZ NUÑEZ, JOSÉ JAVIER; GONZÁLEZ MARTÍN, LUIS AURELIO. Propiedad horizontal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura: 347.23 Pro

Volum I inclou: Preàmbul llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal; Article 1 - Article 9.

Volum II inclou: Article 10 - Article 24; Disposicions; llei 8/1999 (BOE 8 d'abril 1999), per la que es modifica la llei de propietat horitzontal 49/1960.