10/3/09

Una visió de la prevenció del delicte i el tractament de la delinqüència


BUENO ARÚS, Francisco. Nociones de prevención del delito y tratamiento de la delincuencia. Madrid: Editorial Dykinson, 2008
Signatura: 343.915 Bue

Llibre que explica el concepte de prevenció del delicte a tres nivells: política social; política de seguretat i ordre públic; i dret penal i política criminal. A més a més fa un repàs de la política criminal preventiva vigent i el tractament que rep el delinqüent en el sistema penitenciari.

Inclou: Prevenció del delicte. Idees generals; Primer nivell de prevenció (política social); Segon nivell de prevenció (política de seguretat i ordre públic); Tercer nivell de prevenció (dret penal i política criminal); Política criminal preventiva; Estatut jurídic de l'intern; Prestacions de l'administració penitenciària; Sistema penitenciari; Compliment de la condemna; El tractament penitenciari; Crisis de la pena de presó; Conseqüències del delicte i de la pena; Victimologia; Dret correccional dels menors d'edat; Nocions de dret penal internacional en el seu aspecte preventiu.