15/4/09

Interpretar i aplicar els preceptes penals pel que fa al delicte de tràfic de drogues


Diversos autors. El delito de tráfico de drogas. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.57 Del

L'objectiu d'aquest llibre és presentar ordenadament i seguint l'articulat del Codi penal les solucions que la doctrina i, sobretot, la jurisprudència ofereixen a l'hora d'interpretar i aplicar els preceptes penals en relació amb el tràfic de drogues. En aquest àmbit, segons els autors, hi ha tot de problemes mal resolts, unes vegades pel legislador, d'altres pel Tribunal Suprem, i en ocasions per ambdues parts. En són exemples les reformes operades per la LO 15/2003 en els articles 369 i 370 del CP, i també l'existència de línies interpretatives contradictòries que menen a donar respostes molt diferents a supòsits idèntics. Això també passa amb la interpretació del concepte d'extrema gravetat, que pot generar inseguretat jurídica i vulneració del principi d'igualtat en l'aplicació de la llei. Però el cas més alarmant destacat al llibre pel nonbre de resolucions que genera és el de les vendes de petites quantitats de droga, que s'ha pretès resoldre amb la tesi de xifrar la tipicitat a partir d'una quantitat (la dosi mínima psicoactiva) sense tenir en compte quin és el bé jurídic protegit i a desgrat de la resposta que aquesta tesi té en les diferents audiències provincials i, fins i tot, per part d'alguns magistrats de la Sala 2a. del Tribunal Suprem.

Amb aquesta obra els autors volen oferir un tractament de conjunt, aprofundit i exhaustiu de les diverses qüestions que planteja el delicte de tràfic de drogues. Per tant, pot ser de gran utilitat pràctica per als professionals que s'enfronten a la difícil tasca de treballar amb la normativa vigent i la seva praxi als tribunals.