17/4/09

Prevenció i educació del maltractament psicològic en la parella


BLÁZQUEZ ALONSO, Macarena i MORENO MANSO, Juan Manuel. Maltrato psicológico en la pareja. Prevención y educación emocional. Madrid: Editorial EOS, 2008
Signatura: 316.62-055.2 Bla

Llibre que fa una proposta d'actuació adreçada a la prevenció del maltractament en la parella tot promovent el desenvolupament de competències emocionals (habilitats intrapersonals i interpersonals, estat d'ànim i emoció, gestió de l'estrès i adaptabilitat). Es promou la prevenció del maltractament en la parella mitjançant l'educació emocional com un ensenyament estructurat.

El llibre es presenta com una font d'entrenament en competències alternatives a l'agressió psicològica conjugal. S'adreça tant a professionals del sector educatiu, clínic o social, com a les persones que desitgen endinsar-se en un projecte de parella ple i saludable.