4/5/09

La cooperació penal europea


MOLINA MANSILLA, Mª del Carmen. Instrumentos y estructuras de cooperación penal europea. Barcelona: Editorial Bosch, 2008
Signatura: 341.64 Mol

Llibre que analitza la cooperació penal, la normativa comunitària i espanyola des d'un punt de vista pràctic, per què els professionals del dret disposin d'un text clar sobre un tema d'actualitat.

Llibre que forma part d'una col·lecció que analitza des d'un punt de vista eminenment pràctic tots els aspectes processals i materials de la defensa, facilitant, a més a més, el material necessari pel seu exercici: comentaris, legislació, jurisprudència, bibliografía, esquema procedimental i formularis habituals.