4/5/09

Substàncies addictives


REDOLAR RIPOLL, Diego. Cerebro y adicción. Barcelona: Editorial UOC, 2008
Signatura: 309 Red

L'objectiu principal del llibre és intentar explicar la relación entre cervell i addicció, analitzant els canvis que produeixen les drogues en el teixit nerviós.

Alguns autors suggereixen que l'addicció representa una usurpació patològica dels processos neuronals implicats en l'aprenentatge. D'acord a aquesta hipòtesis, l'ús compulsiu d'una droga podria explicar-se pels mecanismes mol·leculars i cel·lulars que subjeuen a la formació de la memòria en diferents circuits cerebrals. D'aquesta manera l'autor del llibre tracta de respondre a la pregunta de: què és el que converteix a un usuari d'una droga en un addicte?