29/6/09

Nou llibre sobre accidents de treball


AZÓN VILAS, Félix V.; MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, Juan José; MARTÍNEZ MOYA, Juan; et al. Prestaciones e indemnizaciones en materia de accidentes de trabajo: aspectos penales, civiles y laborales. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2009
Signatura: 331.46 Pre

Llibre que tracta dels aspectes penals, civils i laborals en matèria d'accidents de treball.

Inclou: Concurrència d'indemnitzacions en els accidents de treball; Aspectes civils (jurisdicció, naturalesa de la responsabilitat, criteris d'imputació i subjectes responsables); Aspectes penals relatius a prestacions i indemnitzacions en matèria d'accidents de treball; La protecció penal enfront dels accidents de treball; Conclusions que formulen; Problemes de coordinació en els processos sobre responsabilitat empresarial pels accidents de treball; Panorama general dels mecanismes de prevenció i reparació en matèria d'accidents de treball; Algunes propostes (pel debat) en matèria d'accidents de treball i prevenció de riscos laborals; Problemes de coordinació entre procediments administratius: especial referència al recàrrec de prestacion;s La indemnització per dany causat en accident de treball. La valoració del dany; Problemes de jurisdicció: l'àmbit de la jurisdicció penal, contenciosa administrativa, civil i social; Conclusions del grup d'investigació.