30/9/09

El dret successori català


GARRIDO MELERO, Martín. Derecho de sucesiones: un estudio de los problemas sucesorios a través del Código civil y del Código de sucesiones por causa de muerte en Cataluña. Madrid: Marcial Pons, 2009

Signatura: 347.6 Gar

Des de l'1 de gener d'aquest any 2009 hi ha una nova regulació del Dret successori amb importants novetats i modificacions pel que fa al sistema anterior. Aquesta obra treballa aquestes modificacions aportades pel nou Codi civil català però també tracta d'una reflexió general sobre els problemes del dret successori que pot ser útil per a tots els juristes interessats en aquest tema. L'obra està dividida en dos volums. El primer volum analitza la planificació successòria: la designació legal del successor universal i les atribucions legals del grup familiar, els negocis successoris i la ordenació voluntària de la successió. El segon volum estudia les diferents fases de la successió, el procediment d'execució, la regulació dels patrimonis subjectes a limitacions successòries, la ineficàcia de la planificació successòria i la intervenció judicial en la successió.