9/12/09

Els immigrants irregulars a Europa


Aspectos jurídicos de la inmigración irregular en la Unión Europea. Madrid: Ediciones Laborum, 2009

Signatura: 325(4) Asp

La immigració irregular és un dels grans desafiaments que Espanya, juntament amb la resta de la Unió Europea, ha d'afrontar. La complexitat que aquest fenomen representa s'incrementa degut a les reformes legislatives que es succeeixen a un ritme accelerat, unit als canvis jurisprudencials quant a l'aplicació de la normativa vigent. A la vista d'aquest confús panorama jurídic, es segueixen plantejant problemes interpretatius sobre qüestions tan essencials com la qualificació del contracte atorgat a immigrants en situació irregular, la determinació de quins drets laborals i de Seguretat Social i Assistència social els poden ser reconeguts o quines garanties processals poden invocar davant els tribunals nacionals. Aquesta obra col·lectiva, fruit de la feina d'un ampli ventall d'experts nacionals i estrangers, aborda aquestes qüestions de màxima rellevància, en el moment en què el Tractat de Lisboa entrarà en vigor i amb ell un model d'Europa que no pot desenvolupar-se al marge del fenomen migratori.