12/1/10

El dret internacional dels drets humans


OLLÉ SESÉ, Manuel; ACEBAL MONFORT, Luis; GARCÍA SANZ, Nuria(coords). Derecho internacional de los derechos humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos. Barcelona: Anthropos; Asociación ProDerechos Humanos de España, 2009

Signatura: 341.9 Der

Què signifiquen els drets humans en els sistemes legals i judicials nacionals? On i com defensar-se de la seva vulneració i violació? Hi ha organismes internacionals als quals un particular pot dirigir-se? És viable la denúncia en un jutjat?

El Dret Internacional dels Drets Humans és un nou sistema jurídic per a la defensa i protecció d'aquests a nivell mundial. Articula desenes de tractats, posteriors, en una bona part, a l'entrada en vigor el 1976 dels dos Pactes Internacionals ratificats per Espanya i per una gran majoria d'estats. Vint-i-set especialistes resumeixen en aquest llibre allò essencial del DIDH. Però també detallen temes concrets com raça, dona, tortura, nen, emigrant, discapacitat, corrupció, sistemes regionals de protecció o tribunals que jutgen el seu incompliment.