15/1/10

Els immigrants en el dret internacional privat

ESTEBAN DE LA ROSA, Gloria. Inmigración y derecho internacional privado. Madrid: Difusión Jurídica, 2009

Signatura: 341.9 Est

L'arribada creixent de persones estrangeres i persones immigrants ha suposat un interès renovat pel dret de família, degut a les situacions que es creen amb aquest fenomen. Aquesta obra presenta les noves situacions privades internacionals vinculades amb la immigració, així com una proposta per a la interpretació del sistema espanyol de dret internacional privat orientada cap al reconeixement de les circumstàncies personals i familiars dels immigrants tant a Espanya com al seu estat d'origen.