12/1/10

Una visió panoràmica de la pedagogia i de l'educació social


SARRATE CAPDEVILA, Ma. Luisa (coord.); HERNANDO SANZ, MªÁngeles. Intervención en pedagogía social: espacios y metodologías. Madrid: Narcea; UNED, 2009

Signatura: 374.7 Int

Aquest llibre ofereix una visió panoràmica de la pedagogia i de l'educació social des de diferents òptiques i perspectives. S'hi presenten tant els fonaments d'aquestes disciplines com les principals metodologies i escenaris on es duen a terme. Aquesta obra se centra en l'estudi dels continguts essencials, teòrics i pràctics de l'acció socioeducativa i els seus objectius s'orienten a atendre les necessitats de formació dels professionals que treballen en l'àmbit social, preferenment en l'educació no formal, i que dediquen els seus esforços a millorar el seu treball, derivat de les actuals demandes socials, d'acord amb les polítiques innovadores de l'Unió Europea. Aquestes polítiques tenen el seu origen en la necessitat d'integrar i cohesionar la societat europea i promoure el principi d'igualtat d'oportunitats, la cooperació i la solidaritat intercultural, tot això encaminat a aconseguir uns nivells de convivència social més justos.