3/2/10

Els infants a Espanya


ADROHER BIOSCA, S.(dir.); VIDAL FERNÁNDEZ, F. (dir.) Infancia en España: nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2009

Signatura: 362.7 Inf

Aquest llibre reuneix juristes, psicòlegs, sociòlegs i pedagogs per tal d'estudiar els aspectes més rellevants de la situació dels menors, tant dins la família, com en relació als seus iguals. Fenòmens com la violència, la immigració, la classe social, les noves tecnologies o la transició a la vida adulta són, entre d'altres, alguns dels temes tractats. L'obra, que treu el suc a una gran enquesta que es va realitzar a més de 15.000 infants de l'estat espanyol, ens ofereix una visió profunda i integrada d'aquests menors, fa una diagnosi de la realitat i intenta donar respostes que millorin la situació dels nens.