8/2/10

Històries de menors dins la justícia juvenil


BARANGER, Thierry; NICOLAU, Gilda. L'enfant et son juge: la justice des mineurs au quotidien. Paris: Hachette, 2008

Signatura: 343.915 Bar

Aquest llibre ens explica el dia a dia d'un jutge de menors: les històries que passen per la seva taula, els conflictes que haurà de dirimir, els casos d'infants i de famílies amb tot tipus de problemes als quals s'haurà d'enfrontar. A partir d'aquest relat s'extreu una reflexió: Enfront les polítiques d'enduriment de la legislació penal juvenil que proposen més mesures d'internament, els autors insisteixen en la necessitat d'una justícia juvenil amb una intervenció més educativa, que escolti els menors i joves i intenti entendre els contextos difícils i dramàtics, en els quals les seves vides s'han desenvolupat. És en aquest context, on el jutge de menors és una figura molt important, ja que amb la seva intervenció pot intentar reconstruir les vides d'aquests adolescents i joves i donar-los una nova oportunitat de reinserció a la societat dels adults.