18/2/10

Mesures de seguretat i reinserció social en casos d'alteració psíquica


URRUELA MORA, Asier. Las medidas de seguridad y reinserción social en la actualidad: especial consideración de las consecuencias jurídico-penales aplicables a sujetos afectos de anomalía o alteración psíquica. Granada: Comares, 2010

Signatura: 343.81 Urr

Inclou els següents capítols: Panorama general de les mesures de seguretat i reinserció social; Les mesures de seguretat i reinserció social a l'actualitat: supòsits aplicatius en virtut del marc normatiu traçat per la Constitució de 1978 i el Codi penal de 1995; Estudi de les mesures de seguretat i reinserció social previstes en el CP 1995 aplicables en supòsits d'anomalia o alteració psíquica; Concurrència de penes i mesures de seguretat i reinserció social; Decretament de la mesura (aspectes processals) i alienació mental sobrevinguda.