19/3/10

Els tractaments i les teràpies psicologiques en les psicosis

MARTINDALE, Brian V.; BATEMAN, Anthony; CROWE, Michael; MARGISON, Frank (Eds.) Las psicosis: los tratamientos psicológicos y su eficacia. Barcelona: Herder Editorial, S.L., 2009

Signatura: 615.851 Psi

Cada dia sabem més coses sobre la utilitat de les aproximacions psicològiques en les psicosis, tant entre els professionals i els planificadors com entre els usuaris dels serveis i les seves famílies. De totes maneres, són poques les referències a aquests tractaments en els llibres de text i les guies clíniques.

Aquest llibre posa al dia als professionals sobre les diferents teràpies que es poden emprar en aquestes condicions clíniques, teràpies que, segons els editors, caldria utilitzar en qualsevol servei de salut mental modern. Els autors són experts mundials procedents de tres continents. Les seves diferents aportacions descriuen els diversos contextos, mètodes i tècniques psicològiques utilitzables així com l'evidència de la seva eficàcia, eficiència i efectivitat. Després d'un ampli pròleg i introducció, es dedica una secció a les teràpies cognitivo-conductuals, una altra a les familiars, grupals i psicosocials i un capítol a les teràpies psicoanalítiques. El llibre conclou amb una posada al dia de la utilització de les diverses psicoteràpies en tractaments integrals de psicosis incipients i estats mentals de risc, tant a Escandinàvia com a Austràlia.