29/3/10

L'acció comunitària pas a pas


LLENA BERÑE, Asun. 10 ideas clave: la acción comunitaria. Barcelona: Graó, 2009

Signatura: 360 Lle

L'acció comunitària pretén facilitar la emergència de discursos, reflexions, investigacions i idees diverses al voltant del treball de i amb la comunitat, i ensenyar com l'acció comunitària pot ser una de les millors alternatives per facilitar la inclusió i millora de la convivència social. De totes maneres, segons els autors, cada procés comunitari és singular i té una complexitat específica, tanmateix hi ha criteris generals i experiències que poden servir de referència.

Aquest llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cada una de les idees que es plantejen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com les següents:

- Què hi ha darrere del concepte d'acció comunitària?
- Com es desenvolupa la pràctica de l'acció comunitària?
- Com es duen a terme els processos de comunicació en l'acció comunitària?
- Com s'articula la participació dels qui intervenen en els processos d'acció comunitària?
- Què s'ha de tenir en compte per fer possible transformacions i millores mitjançant accions comunitàries?
- Quines dificultats plantegen els conflictes de valors en els processos d'acció comunitària?