23/4/10

La integració social dels immigrants a les comunitats autònomes
IGLESIAS DE USSEL, Julio (Ed.). Las políticas de integración social de los inmigrantes en las comunidades autónomas españolas. Bilbao: Fundación BBVA, 2010

El reconegut sociòleg Julio Iglesias de Ussel, juntament amb l'equip que dirigeix, estudia en aquesta obra el tema de les migracions i, en concret, les polítiques d'integració social dels immigrants a Espanya.
Aquest llibre resultarà molt útil per a estudiosos i experts en les necessàries polítiques d'integració, més enllà de les estrictament orientades al control policial, en frontera o per quota d'entrada. La investigació ens ofereix un enfocament singular del tema, ja que se centra en les diferents comunitats autònomes espanyoles. A més, també fa una avaluació de les polítiques d'integració com a polítiques públiques.