15/7/10

La delinqüència juvenil a Europa i Amèrica


JUNGER-TAS, Josine [et al.] (ed.) Juvenile delinquency in Europe and beyond: result of the Second International Self-Report Delinquency Study. London: Springer, 2010

Signatura: 343.915 Juv

Completíssima obra col·lectiva que analitza l'estat de la delinqüència juvenil i tota la problemàtica que l'envolta, en la majoria de països membres de la Unió Europea així com també als Estats Units, Canadà, Veneçuela i Surinam. El llibre inclou anàlisis sobre temes cabdals en l'estudi de la criminalitat juvenil com ara: la victimització de gent jove, l'alcohol i les drogues en relació a la delinqüència juvenil, les bandes juvenils, la immigració, la família, l'escola i les vivències als barris. Aquestes investigacions s'han basat en part en enquestes realitzades sistemàticament i simultàniament a més de 70000 joves d'entre 12 i 15 anys en 28 països. Els resultats han aportat un punt de vista nou i molt important per comprendre més perquè aquests joves cometen delictes i quins són els factors de risc que porten a desenvolupar aquestes conductes.

Per a més informació cliqueu aquest enllaç al Google books on podreu consultar el sumari de l'obra i les seves primeres 170 pàgines.