18/9/08

La protecció de dades


Castillo Vázquez, Isabel-Cecilia del Castillo. Protección de datos: cuestiones constitucionales y administrativas: el derecho a saber y la obligación de callar. Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas, 2007

Aquesta obra tracta els problemes pràctics que el respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal planteja a l'activitat ordinària de les administracions públiques. Són moltes les situacions en les quals el dret dels ciutadans a accedir als arxius i registres administratius xoca amb el dret fonamental a la protecció de dades. L'administració ha de mantenir un difícil equilibri entre la transparència administrativa que sustenta l'article 105.b CE i la defensa de la privacitat dels ciutadans. Les sol·lucions només podran trobar-se una vegada examinada rigorosament la verdadera dimensió constitucional d'aquest dret fonamental.