22/9/08

L'experiència viscuda


Colomer i Salmons, Montserrat. El treball social que jo he viscut. Barcelona: Llibres a punt, 2006

Signatura: 360 Col

"Aquest llibre es pot considerar la memòria dels diferents treballs realitzats per l'autora com a assistent social exposats senzillament i en primera persona. En el treball directe, és interessant tot el que exposa dels barris del Besòs i de la Mina, barris que veié néixer com a zones suburbials i on intentà un treball social de promoció de la comunitat. Al Besòs realitzà un treball programat i avaluat en equip entre les assistents socials de diferents entitats de la zona, amb l'objectiu d'ajudar les iniciatives de la població. A la Mina, en un temps de moviments reivindicatius als barris, mentre l'estructura social acusava el desgast de la fi de la dictadura, el treball junt amb d'altres professionals i els veïns va ser una realitat positiva amb uns objectius compartits amb molta gent.

L'experiència de la formació de futurs assistents socials, el debat de la "crisi de la professió", les gestions per al reconeixement oficial del títol, la lluita per la classificació de les escoles, són altres aspectes importants del llibre. També l'experiència des de "l'altre costat" és a dir, des de l'Àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, després de les primeres eleccions municipals democràtiques.

Un itinerari que s'inicia amb uns estudis privats i, en general, desconeguts per la societat, fins al treball social realitzat des de l'administració amb un títol reconegut oficialment per l'Estat. Una visió general viscuda en primera persona de l'evolució de la professió." (Extret de la contraportada)