12/9/08

Política criminal comparada


Tonry, Michael (ed.). Crime, punishment and politics in comparative perspective. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2007 (Crime and justice; 36)

Sig: 343.9 Cri

En els últims 25 anys del segle XX gairebé tots els països desenvolupats han experimentat un increment de les taxes de delinqüència, canvis socials molt ràpids i tensions i conflictes relacionats amb la diversitat cultural. Segons l'editor de l'obra, només uns quants països, entre els quals destaquen els Estats Units d'Amèrica, Anglaterra, Nova Zelanda i els Països Baixos, han endurit la seva política criminal i penitenciària. Perquè aquestes polítiques més restrictives s'han desenvolupat en uns països i no en uns altres? Aquesta és una de les preguntes que vol respondre aquesta obra que examina comparativament les polítiques criminals i les tendències punitives de Bèlgica, Països escandinaus, Canadà, Japó, Anglaterra i Gal·les, França i Noruega, amb l'evolució del sistema de justícia penal dels Estats Units d'Amèrica.

Michael Tonry, director del Institute on crime and public policy i professor de dret a la Universitat de Minnessota és director de la col·lecció Crime and justice que des de fa anys és obra de referència per criminòlegs i estudiosos de la delinqüència. Aquest llibre és el número 36 de l'esmentada publicació.