15/10/08

Assessorament tècnic de menors: productes de coneixementJa es poden consultar al web del CEJFE els textos complets dels productes documentals elaborats per algunes de les CoPs del Programa Compartim del Departament de Justícia, que corresponen als projectes treballats pels diferents grups des de 2006 fins a enguany. Aquests productes es caracteritzen per la seva practicitat i poden ser útils a diferents tipus de professionals de l'àmbit social i jurídic. Aquesta setmana volem donar a conèixer els productes de coneixement de la comunitat d'assessorament tècnic de menors:

Aquesta Comunitat pretén dur a terme un debat entorn dels valors ètics en la pràctica quotidiana de l'assessorament en la justícia juvenil, tant en el moment de l'entrevista d'exploració al menor i la seva família com en la coordinació amb els professionals que intervenen en el cas objecte de treball i en l'elaboració d'informes per a la instància judicial.

La comunitat ha elaborat els productes de coneixement següents:

Principis ètics de l’assessorament a la instància judicial
Els aspectes ètics en l’assessorament tècnic de menors
Marc jurídic i normatiu. Recull