17/11/08

Els tallers penitenciaris, el treball i la reinserció social

Antoni López. "Presidiarios, S.A".La Vanguardia, dijous 13-11-2008


Més de 3200 interns, gairebé una tercera part de la població reclusa catalana, treballen de forma remunerada en els tallers dels centres penitenciaris catalans, que ofereixen preus competitius i reben encàrrecs de més de 300 empreses. L'activitat productiva a les presons catalanes, entesa com un instrument imprescindible per a la reinserció dels interns ja que implica l'adquisició d'hàbits laborals i formació per a la seva futura incorporació al món del treball, és tan important "que pràcticament a totes les llars catalanes hi ha algun producte o element elaborat als centres penitenciaris" explica Adolf Cabruja, gerent del CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció) empresa pública adscrita al Departament de Justícia. Automoció, arts gràfiques, instal·lacions...els sectors en els quals treballen els presos són molt variats i el volum de facturació i de clients del CIRE no ha deixat de pujar els últims anys. La crisi no els afecta ja que els costos dins les presons són inferiors als del mercat i això representa un alicient per a les empreses.