13/11/08

Intervenció amb joves inadaptats

Martín, Xus. Descarados: una pedagogía para adolescentes inadaptados. Barcelona: Octaedro, 2008
Signatura: 3-053.7 Mar

Els adolescents descarats que exhibeixen el seu mal comportament a les aules escolars són motiu de preocupació per un nombre cada vegada més gran de docents que veuen la seva activitat acadèmica interrompuda contínuament, sense poder-hi fer pràcticament res. Més enllà del seu baix rendiment escolar, el que acaba tornant insostenible la permanència d'aquests joves als instituts és la seva conducta conflictiva: el tracte poc respectuós als professors, la violació de les normes, les amenaces a companys, el consum de substàncies il·legals o les absències prolongades del centre. Per garantir l'escolaritat d'aquest col·lectiu marcat pel fracàs escolar i pel comportament conflictiu, s'han creat diverses unitats d'escolaritat que ofereixen als joves un currículum adaptat en què es dóna més importància a l'activitat manual sobre l'activitat acadèmica i es desenvolupen continguts vinculats a diferents oficis que els permetin un apropament al món laboral. A més, aquests recursos fan un seguiment personalitzat de cada alumne i intenten establir un sistema de relacions que afavoreixi el creixement de cada jove i l'ajudi a superar la seva situació de marginalitat. Aquest llibre mostra el dia a dia en un d'aquests centres, l'actuació dels educadors i el clima que s'hi respira. A més, es descriuen els dinamismes educatius presents en la intervenció com: la creació de vincles personals, l'ajuda entre iguals, el disseny d'un mitjà educatiu amb rutines, el sentit de l'humor, l'adquisició d'habilitats socials, l'aprenentatge basat en l'activitat, etc.