12/11/08

Prevenir i reduir la delinqüència juvenil

Howell, James C. Preventing and reducing juvenile delinquency: a comprehensive framework. Los Angeles; London: Sage, 2008
Signatura: Pendent catalogar

Segona edició d'aquesta obra que inclou les últimes investigacions en justícia juvenil així com els programes de tractament i de prevenció més prometedors i efectius. L'autor, James C. Howell analitza l'evolució de les polítiques actuals de justícia juvenil i n'estudia una sèrie d'aspectes importants :
- Les bandes i els programes efectius per combatre-les
- La predicció de la conducta que seguirà un delinqüent juvenil
- Programes de prevenció i rehabilitació; quines polítiques s'estan seguint en els diferents països, quins models de centres de justícia juvenil existeixen, etc.
- Eines d'avaluació útils per esbrinar l'efectivitat dels programes