21/11/08

La Programació Neurolingüística: model de comunicació

Serrat, Albert. PNL per a docents: millora el teu coneixement i les teves relacions. Barcelona: Graó, 2008
Signatura: 159.955 Ser

L'aplicació dels principis i les tècniques de la Programació Neurolingüística (PNL), a l'activitat docent pot suposar un avenç ininterromput en el creixement personal del professorat. Tal com afirma l'autor en la presentació del llibre: "Estic absolutament convençut que sense la PNL molts dels èxits assolits mai no haurien arribat, o ho haurien fet molt més tard. I també estic convençut que la revolució que suposarà l'aplicació de la PNL en el món docent no tardarà a arribar. La millora de l'eficàcia en l'aprenentatge dels nostres alumnes, l'optimització del liderat exercit pel professorat, les estratègies per millorar l'autoestima, la mediació i la negociació, la resolució positiva dels conflictes, etc. són dominis en els quals la PNL té molt a dir.
Espero i desitjo que aquest llibre desvetlli l'interès per aplicar, experimentar, aprendre i créixer a la llum d'aquest model de comunicació extraordinari que és la PNL".