24/11/08

L'ètica en la intervenció social

ÚRIZ, MARÍA JESÚS; BALLESTERO, ALBERTO; URIEN, BEGOÑA. Dilemas éticos en la intervención social: una perspectiva profesional desde el trabajo social. Zaragoza: Mira eitores, 2008
Signatura: 361.08 Uri

Una part important del treball social són els valors i els principis ètics que fonamenten la relació entre professionals i usuaris. El treball social és una professió d'intervenció social cada vegada més extesa i això ha contribuït a augmentar la consciència ètica i la necessitat d'adquirir eines per a resoldre els problemes ètics. Aquest llibre s'acosta a la realitat ètica dels serveis socials mitjançant una metodologia mixta quantitativa i qualitativa que permet conèixer i contrastar amb els professionals les dades que ells mateixos proporcionen. Els autors posen a disposició del lector totes les eines i els resultats propis de la investigació i fins i tot la transcripció de les entrevistes. Pretenen acostar la realitat professional als estudiants, investigadors, professors, autoritats, organitzacions socials i polítiques, per millorar els serveis socials i les condicions de treball dels professionals.