10/12/08

El principi acusatori


Proceso penal y sistemas acusatorios. Barcelona: Marcial Pons, 2008

Signatura: pendent catalogar

Aquesta obra busca aprofundir en la comprensió del procediment penal mitjançant la contraposició de diferents sistemes acusatoris i així poder delimitar el significat i la utilitat del concepte "acusatori". Hi ha dificultats ja que el concepte no és unívoc i s'ha utilitzat de manera extensiva com a terme que engloba totes les garanties i que representa el paradigma de procés modern. Per això es necessita un estudi en dret comparat d'aquesta figura en els diferents ordenaments jurídics.