12/12/08

La mediació familiar en casos de divorci conflictiu


BOLAÑOS CARTUJO, IGNACIO. Hijos alineados y padres alienados: mediación familiar en rupturas conflictivas. Madrid: Editorial Reus, 2008

Signatura: 304 Bol

Aquest llibre tracta de mediació. Una mediació entesa com a diàleg cooperatiu en el qual, almenys dues parts implicades en una determinada situació conflictiva i una tercera part inicialment no implicada en el problema (la persona mediadora), aborden de forma constructiva els diferents temes que els protagonistes del conflicte desitgen tractar. L'objectiu de les converses que es produeixen en el context de la mediació no està predeterminat amb el mediador, sinó que s'acorda entre tots els participants en els moments preliminars del procés. La funció de la mediació és acompanyar les persones implicades en una part de l'evolució del seu procés conflictiu (transició), durant el temps necessari perquè aquestes persones reprenguin la seva capacitat de decidir sobre les qüestions que van motivar l'inici de la mediació. El Dr. Bolaños aporta en aquesta obra un model de mediació exitós, el procés del qual no es basa en acordar o comprometre's, sinó en la decisió de les parts, clara i amb coneixement de causa, de si volen o no volen fer-ho. L'autor afirma que el fet de participar en aquest espai comporta inevitablement una nova dimensió en el cicle evolutiu del conflicte i en facilita la seva resolució.

El text parla també de famílies que pateixen els efectes d'una ruptura de parella conflictiva i que s'han vist implicades en un procediment judicial de caràcter contenciós. Parla de nens i d'adults, de pares i fills que exposen les seves relacions i afectes en els jutjats i que entren inevitablement en un procés d'alienació familiar, entesa com el resultat de la interacció entre el conflicte personal i la disputa legal. En mig d'aquesta judicialització de les relacions familiars i dels potents conflictes de lleialtats als quals es veuen sotmesos, alguns nens opten per desenvolupar una actitud de rebuig cap algun dels seus progenitors.