16/12/08

Violència i assetjament a l'escola


Violencia escolar: aspectos socioculturales, penales y procesales. Madrid: Dykinson, 2008

Signatura: 37:159.943 Vio

Inclou: Perfil de l'educació dels menors; La família, un pilar fonamental en la solució de casos d'assetjament escolar; Responsabilitat per omisió en els supòsits de violència escolar; Assetjament escolar i responsabilitat civil; L'exigència de responsabilitat penal dels menors; El Ministeri Fiscal: menors i violència escolar; L'Audiència en el procediment penal de menors; Un model alternatiu de tractament de la delinqüència juvenil: l'estat de Nou Mèxic.