2/12/08

Psiquiatria i psicologia forense


Diccionario de psiquiatría y psicología forense. Buenos Aires: Polemos, 2006
Signatura: 34:159.9(038) Dic

La psiquiatria forense és una disciplina tan antiga com la medicina, que es troba en constant canvi i evolució. A tots els que estan vinculats a ella, sovint els sorgeixen dubtes sobre els significats dels termes utilitzats en peritatges o dictàmens psicològics o psiquiàtrics. D'altra banda, la medicina forense és una disciplina mèdica en la qual es fan imprescindibles les definicions precises, tant per a qui exposa com per a qui rep la informació. En aquest sentit aquesta obra resulta particularment aclaridora. Els autors assumeixen el desafiament de presentar la matèria sota la forma de diccionari i donen a cada terme el seu significat precís en el context de la psiquiatria, la psicologia i la psicoanàlisi. Aquest diccionari conté també informació històrica d'autors, teories, corrents i escoles, sense oblidar els diagnòstics, la terapèutica i els conceptes medico-legals. Aquesta obra és una eina valuosa per conèixer adequadament els temes psiquiatrics i jurídics, el desconeixement dels quals podria ser determinant d'algun grau de responsabilitat professional. És per això que resultarà útil no només pels perits mèdics sinó també, per a tots aquells professionals lligats a la pràctica forense com ara els psicòlegs, jutges, advocats i policies.