1/12/08

El sistema cautelar de menors

VALBUENA GARCÍA, ESTHER. Medidas cautelares en el enjuiciamiento de menores. Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi, 2008

Signatura: 34-053.2 Val

En aquesta monografia l'autora aprofundeix en un aspecte concret de l'ampli esquema processal del l'enjudiciament de menors: les mesures cautelars. L'obra analitza exhaustivament la regulació vigent en tot allò relacionat amb els pressupostos i característiques generals d'aquestes mesures, i ofereix una anàlisi detallada de cada una d'elles: detenció, internament cautelar, llibertat vigilada, prohibició d'acostament o comunicació amb la víctima o el seu entorn, i convivència amb una altra persona, família o grup educatiu. A més, s'estudien les mesures aplicables als menors exempts de responsabilitat criminal i, d'aquelles que, malgrat no tenir un caràcter estrictament cautelar, s'adopten amb la intenció de protegir la intimitat del menor pressumptament delinqüent.