27/11/08

Les víctimes als països d'Amèrica llatina


SANZ HERMIDA, ÁGATA Mª. La situación de la víctima en el proceso penal. València: Tirant lo Blanch, 2008
Signatura: 343.99(8) San

El camí cap al reconeixement i la protecció dels drets de les víctimes de delictes, en especial mitjançant el procés penal, ha sigut molt progressiu i ha tingut un desenvolupament diferent en els ordenaments jurídics interns dels països, en funció del marc jurídic que existia prèviament. L'objectiu d'aquesta obra és oferir una visió de la situació processal dels drets de les víctimes als països de l'Amèrica Llatina i parteix del marc jurídic internacional, que ha de servir com a referència i com a millora de les regulacions jurídiques de cada estat.