26/11/08

Joves tutelats

Reportatge

"Joves tutelats", Entre línies (TV3), 24-11-2008

El reportatge segueix el dia a dia de diversos adolescents i joves que són a centres tutelats per la Generalitat i a pisos assistits. Els pares d'aquests joves n'han perdut la custòdia per diverses raons: alcoholisme, maltractaments, etc i aquests nois i noies, amb l'ajuda i l'assessorament dels seus educadors intenten superar aquesta situació familiar adversa integrant-se a l'escola, a l'institut, trobant una feina. Què passa amb aquests joves quan fan els 18 anys? Quines perspectives i possibilitats tenen? La majoria, dues terceres parts, torna als seus barris amb familiars.