2/2/09

La protecció dels infants i els adolescents


LÓPEZ SÁNCHEZ, F. Necesidades en la infancia y en la adolescencia: respuesta familiar, escolar y social. Madrid: Ediciones Pirámide, 2008
Signatura: 3-053.6 Lop

Aquest llibre ens parla de les necessitats universals de la infantesa i l'adolescència, amb una exposició detallada dels factors protectors i dels factors de risc que les amenacen. És un llibre pràctic ple de consells i estratègies educatives, i també d'eines per valorar el grau de benestar de nens i adolescents. Mira de donar una resposta a la pregunta de si estem educant bé les futures generacions i desenvolupa una proposta innovadora sobre com afrontar els problemes de disciplina en la família i l'escola.

Inclou: Els éssers humans: origen i naturalesa; Les necessitats de la infantesa: fonamentació; Les necessitats durant la infantesa: una proposta funcional; Les cures de la infantesa: com satisfer les necessitats; Una condició molt necessària en l'actualitat: la disciplina, l'exigència de límits, la socialització educativa i cívica; L'amistat entre iguals: fomentar les amistats i la xarxa social; Condicions de l'escola; Algunes aplicacions específiques en els serveis de protecció de menors.