22/1/09

El crim organitzat i el blanqueig de capital


FERNÁNDEZ STEINKO, A. Las pistas falsas del crimen organizado. Finanzas paralelas y orden internacional. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008
Signatura: 343.3 Fer

El crim organitzat, les finances criminals i el blanqueig de capital han estat definits de forma vaga i generalista, cosa que dificulta la comprensió i avaluació de la seva perillositat real per a l'economia i la societat mundials. Aquest llibre aborda les raons que expliquen la persistent tergiversació de les finances paral·leles en el món i l'enorme quantitat de pistes falses que contenen la majoria dels informes i articles de premsa sobre aquest tema. L'autor destaca que no es parteix d'una anàlisi racional i sistemàtica de la realitat criminal, sinó que són producte d'una barreja entre el mite, la sensació d'inseguretat col·lectiva i l'oportunisme polític. Les fonts fiables són opaques. El discurs de les "fabuloses finances criminals al món" s'insereix en noves formes d'exercici del poder per part d'alguns països en un entorn internacional cada vegada més multilateral i complex. L'autor demostra que hi ha una quantitat creixent de diners fora del control social generats en gran part en activitats completament il·legals, més que existir un món paral·lel que amenaça l'estabilitat política i financera del planeta.