5/2/09

Intervenció socioeducativa al medi obert


LLENA BERÑE, A., PARCERISA ARAN, A. La acción socioeducativa en medio abierto: fundamentos para la reflexión y elementos para la práctica. Barcelona: Editorial Graó, 2008
Signatura: 343.843 Llen

Aquest llibre tracta del medi obert i l'acció socioeducativa que s'hi desenvolupa combinant la reflexió i la conceptualització amb la proposta de pautes i recursos i fent especial incidència en la intervenció d'educadors i educadores al carrer, en l'àmbit de l'atenció primària.

En la segona part del llibre aquest tipus de treball educatiu i social s'emmarca en l'acció comunitària, ja que la corresponsabilitat de la comunitat garanteix que s'abordi amb més èxit un model d'intervenció que és complex i que requereix la implicació i la col·laboració de diferents agents.

Finalment, es descriuen i comenten tres casos reals (de treball individual, en grup i comunitari), en un intent de diàleg entre teoria i pràctica que respon a la idea que són imprescindibles la interacció i la col·laboració entre l'una i l'altra.