21/1/09

L'execució penal


RUESTA BOTELLA, Mª L. La ejecutoria penal. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008
Signatura: 343.1 Rue

El llibre recull tota la normativa que s'ha de fer servir en la temàtica de l'executòria; en segon lloc, mira d'esmentar els diferents criteris aplicables que s'han determinat a partir de la pràctica judicial i que persisteixen en les poques decisions jurisprudencials i doctrinals que existeixen. En definitiva, és un llibre que tracta de tot el procés que fa referència a l'execució d'una sentència, la cancel·lació d'antecedents, l'acumulació de condemnes i la responsabilitat criminal.

Inclou: L'inici de l'execució i la sentència en ferm; La substitució de les penes de presó; Els estrangers condemnats per tribunals espanyols; Altres institucions pròpies de l'execució; La cancel·lació dels antecedents penals; L'acumulació de condemnes; Solvència i extinció de responsabilitat criminal; L'execució de les penes en matèria de violència de gènere; La institució de l'indult; La víctima en l'execució penal; La persona jurídica en l'execució.