21/1/09

El més nou en assetjament laboral


CUBILLO RODRÍGUEZ, C. Tratamiento jurídico del mobbing. Madrid: editorial Universitaria Ramón Arces, 2008.
Signatura: 159.97:34 Cub

A través d'aquest llibre, i gràcies a la seva condició de lletrat del Tribunal de Comptes, l'autor tracta de donar una visió general del tractament que rep l'assetjament laboral o mobbing tant en l'ambit públic com en el privat.
Inclou: Aspectes Generals; L'assetjament laboral o mobbing i la seva prevenció en el sector privat; La resposta jurídica a l'assetjament laboral o mobbing en el sector privat; L'assetjament laboral o mobbing en la funció pública.