21/1/09

Psicología del testimoni


MANZANERO, A. L. Psicología del Testimonio: una aplicación de los estudios sobre la memoria. Madrid: Piramide, 2008.
Signatura: 34:159.9 Man

Quan es parla de testimonis, vénen moltes preguntes al cap: Acostumen a ser exactes els testimonis en les seves declaracions?; Quins tipus d'errors cometen?; Què afecta els seus testimonis?; És més exacte un testimoni que afirma estar segur del que diu que un que dubta?. A aquestes i altres preguntes tracta de donar resposta aquest llibre, fruit de molts anys de treball en l'àrea aplicada de la psicologia forense experimental i de la investigació en la psicologia dels processos cognitius bàsics.
Inclou: Breu història de la Psicologia del testimoni; La psicologia de la memòria: aspectes bàsics; L'exactitud de la memòria dels testimonis; La credibilitat de les declaracions; Qüestions aplicades.