21/1/09

Origens de la presó


RIVERA BEIRAS, I. La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho y política penitenciaria, volúmen II. Buenos aires: Editores del Puerto, 2008 (2ª edición actualizada).
Signatura: 343.8 Riv

Aquest llibre constitueix el segon voum de La cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho y política penitenciaria, publicat per primera vegada el 2006.
La primera part està dedicada al plantejament d'una mirada historiogràfica sobre la transformació dels sistemes punitius. La segona part del llibre està abocada a l'examen dels drets fonamentals dels reclusos. En la tercera part s'explica el que l'autor anomena presó "legal", la presó que hauría de ser segons les normes existents. Per últim, a la quarta part s'explica la presó "real".